STOCKMAR kvalitet

STOCKMARs produkter er verdenskendt for deres kvalitet. En kvalitet som vi har stort fokus på gennem hele produktionskæden – fra anskaffelsen af råstofferne til leveringen af de færdige produkter. Vi opfylder ikke kun lovgivningsmæssig kvalitetsstandarder og får alle produktpartier undersøgt af uafhængige laboratorier, vi har også høj fokus på den sanselige kvalitet og den kunstneriske anvendelighed. Dette sker også via en omfattende løbende kontrol og udvikling.

STOCKMAR kvalitet

Vores kvalitetskrav er præcis som vores ideer om en universel virksomhedsdrift. STOCKMARs medarbejdere er integreret i vores produktionsprocessers særlige krav helt fra start til slut og er derfor udslagsgivende for kvalitetskontrollen. Involveringen går imidlertid langt videre end fremstillingsprocessen. Alle medarbejdere får del i overskuddet. Vores ambitioner er ikke kun begrænset til en Work-Life-Balance; det drejer sig i langt højere grad om at virkeliggøre vores sociale idealer.

STOCKMAR kvalitet

STOCKMARs kvalitetsstandarder anvendes også hos alle vores leverandører. Standarderne er ikke kun begrænset til råstoffernes kvalitet, men omfatter alle aspekter af aktiviteterne i forbindelse med leverandøren og samfundet. Dette kvalitetskrav er afhængigt af gensidighed i vores komplette partnernetværk. Sammen udvikler vi i dette partnerskab nye, forbedrede produkter i en løbende dialog. Dermed er vi som virksomhed tro mod vores kvalitetsstandarder og videreudvikler os netop af denne grund.