STOCKMAR råvarer kontrol

Bivoks er uden tvivl den sanseligt mest stærke bestanddel i STOCKMARs produkter. Og vores vigtigste råstofleverandør er nu, som før, bien. Vi understøtter derfor biproduktion i overensstemmelse med dyrenes krav, fordi disse følsomme dyr er uundværlige for vores økosystem. Fordi vi ønsker en respektfuld omgang med dyrene er vi også meget bevidste om brugen af bivoks: Så meget som nødvendigt, men så lidt som muligt.

STOCKMAR råvarer kontrol

For at opnå en høj kvalitet på vores produkter benytter vi udsøgte råstoffer, som vi anvender mådeholdent på grundlag af erfaring og videnskabelig indsigt. STOCKMARs produkter er ufarlige for mennesker, dyr og miljøets sundhed og undersøges regelmæssigt af det uafhængige laboratorium for restanalyse i Bremen. Har du spørgsmål til vores kvalitet og kontrol, så besvarer vi gerne dine spørgsmål.

STOCKMAR råvarer kontrol

Det hele startede med udstyr til biavl og bivoks i 1922. Når vi ser på vores mest kostbare råstof bivoks, tænker vi på vores oprindelse som virksomhed. Men samtidig er der også en forbindelse fra denne oprindelse til spørgsmål om fremtiden. Hvordan kan en fremtidsrettet håndtering af råstoffer se ud, hvis den skal opfylde vores og dine krav til kvalitet og bæredygtighed? Det er et vigtigt spørgsmål vi som virksomhed kontant skal stille os selv for at kunne videreudvikle os.