100 jaar STOCKMAR

In 1922 richtte Hans Stockmar, geboren in 1890 in Sydney, in Kaltenkirchen een bedrijf op voor bijenteeltproducten en bijenwaskaarsen. De in deze periode toenemende industrialisatie bracht fabrieksarbeiders voort, en drie jaar voor de oprichting van Stockmar werd in Stuttgart de eerste vrijeschool geopend – de vrijeschoolleerkrachten stelden onder andere nieuwe kwaliteitseisen aan het onderwijsmateriaal, waarin Hans Stockmar voorzag. Het idee van de waskleuren kwam vooral van de twee zonen van Hans Stockmar – Anselm Stockmar was inmiddels tot het bedrijf toegetreden en luisterde naar suggesties van Heimdal Stockmar. Heimdal was leerkracht aan de tweede vrijeschool in Hamburg Wandsbek.

100 jaar STOCKMAR

De levensdraden van Hans Stockmar vormden al vroeg een steeds complexer wordend weefwerk uit natuurverbondenheid, handwerk, pedagogiek en creatieve krachten, waarbij hij zich ook en geheel bewust met sociale vraagstukken bezighield. Bij het smelten van de bijenwas kwam de focus te liggen op creatieve, kunstzinnige processen en producten. Zo ontstond in Stockmars bedrijf naast bijenwaskaarsen ook kneedbare bijenwas om tijdens kunstlessen mee te boetseren. En in de jaren 50 ook de klassieker, de waskrijtjes. Daarbij heeft het bedrijf zich van begin af aan niet op de markt, maar op de mens gericht.

100 jaar STOCKMAR

Wij zien ons bedrijf net als vroeger nog steeds als culturele missie. Onze identiteit wordt gekenmerkt door een triade van economische, ecologische en sociale aspecten. Zo is het voor ons vanzelfsprekend dat we een deel van onze winst via de Neuguss Management Company inzetten voor sociale doeleinden. Dat we biodiversiteit en het behoud van de biologische landbouw ondersteunen. Dat we binnen ons bedrijf esthetisch leiderschap creëren, dat flexibel genoeg is om zich steeds opnieuw aan de individuele behoeften van alle werknemers en partners aan te passen. En dat we daarnaast ook nog economisch succesvol zijn.

100 jaar STOCKMAR

De kleuren van de regenboog zijn niet alleen belangrijk voor ons harmonieuze kleurenpalet. Het voor de natuur essentiële ritme van het samenspel tussen regen en zon is ook voor ons van vitaal belang. De kleurrijke regenboog staat wereldwijd symbool voor hoop, tolerantie en diversiteit – waarden waarmee STOCKMAR zich diep verbonden voelt. Daarom vieren wij ons jubileumjaar met een gelimiteerde regenboog-jubileumcollectie. Deze staat door de nadruk op onze zes logokleuren voor diversiteit, maar door het goud en zilver ook voor het feestelijke karakter van ons jubileum. De zes stiften en twee blokken uit deze collectie zijn geproduceerd met bijenwas uit een diervriendelijke bijenteelt in Noord-Duitsland.

100 jaar STOCKMAR

Wij vieren dit jaar niet alleen 100 jaar STOCKMAR, maar ook 50 jaar Neuguss-groep. De aanleiding tot de oprichting van Neuguss was de vraag hoe door het overbruggen van verschillende economische belangen industriële en creatieve processen zich toekomstgericht kunnen ontplooien. En zo gaat alle overwinst naar sociale doeleinden. Ook bij onze eigenlijke bedrijfsactiviteiten focussen wij ons op precies deze gebieden. Daarom is een van onze belangrijkste partners in de Neuguss-groep het bedrijf Mercurius, dat onze producten naar scholen over de hele wereld brengt. Omdat scholen en scholieren kunst nodig hebben. Vandaag misschien wel meer dan ooit. Partnerschap is vooral een vraag van willen, en juist daarom werken Stockmar en Mercurius zo uitstekend en succesvol samen.

100 jaar STOCKMAR

Het beoefenen van kunst is maatschappelijk relevant – dat weten we al minstens sinds Beuys. Volgens hem is ieder mens een kunstenaar en kan zo een creatieve en zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. STOCKMAR wil met zijn producten het beoefenen van kunst ondersteunen. En ook helpen vorm te geven aan opvoeding en de leefomstandigheden van vooral kinderen wereldwijd te verbeteren. Dit komt niet alleen tot uiting in onze producten, maar ook in de manier waarop wij economisch handelen en bedrijfscultuur en leiderschap al een eeuw lang definiëren – namelijk vanuit esthetisch oogpunt. STOCKMAR verbindt door middel van kunst geslachten, culturen en naties – dit is de verbinding van de maatschappij en de toekomst die wij willen. Art makes Sense!

100 jaar STOCKMAR

1966: Op het juiste paard gewed.

Met de illustratie voor het blikken doosje waskrijtjes zet Stockmar in 1966 zijn kenmerkende stijl neer. Het paard op het blikken doosje verbindt generaties van scholieren en kunstenaars en versterkt hun identiteit.

 

Sinds 1970: Landbouw en inclusie – Hofgemeinschaft Weide-Hardebek

Biologisch-dynamische landbouw is niet alleen de landbouw van de toekomst. De Hofgemeinschaft Weide-Hardebek is een woon- en werkgemeenschap die landbouw beoefent en holistisch te werk gaat. Landbouw, maatschappelijk werk en natuurbehoud staan in nauwe wisselwerking met elkaar. Een social business waarmee wij ons diep verbonden voelen en die wij graag ondersteunen.

 

1979: Kapitaalneutralisatie – STOCKMAR wordt Neuguss-bedrijf

De aansluiting bij de Neuguss-groep was een logisch gevolg van de continue pogingen tot kapitaalneutralisatie en berust op de overtuiging dat bedrijfswinst moet worden ingezet voor sociale doeleinden. Voor een duurzame economie, duurzame maatschappij en duurzaam onderwijs.

 

2002: Hans Stockmar postuum geëerd als ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’

Hans Stockmar wordt postuum door het Israëlische Holocaustmonument Yad Vashem geëerd als ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’. Tijdens het nationaalsocialisme kon Stockmar weliswaar niet verhinderen dat zijn Joodse medewerker Josef Gelbart, met wie hij een bijzondere vriendschap onderhield, naar het getto van Warschau werd gedeporteerd. Maar hij ondersteunde de familie jarenlang met kledingpaketten en talrijke brieven waarin hij zich moedig tegen rassenwetten en de heersende tijdgeest uitsprak.

 

2019: ECG-certificering

Ons economisch systeem heeft zichzelf ad absurdum gevoerd. Maar hoe komen we tot positieve toekomstbeelden en de hoognodige paradigmaverschuiving? Het concept van de Gemene Goed Economie stelt handelingen van algemeen belang centraal. Samenwerking en solidariteit in plaats van concurrentie en winstmaximalisatie. Dat hebben wij bij Stockmar sowieso altijd al gedaan en dus was de stap naar een Gemene Goed Balans in 2019 een logisch gevolg.