STOCKMAR-filosofie

Kleur heeft effect, dat wist ook al Johann Wolfgang von Goethe. Het is dan ook geen toeval dat zich het krachtige en tegelijkertijd harmonische kleurenpalet van alle STOCKMAR-producten aan zijn kleurencirkel oriënteert. En dat het ook in ons logo is terug te vinden. Op basis van de kennis over de werking van kleuren en het artistieke proces, ontwikkelen wij producten die de artistieke beleving stimuleren en hierbij alle zintuigen prikkelen.

STOCKMAR-filosofie

Binnen het kader van ons ondernemerschap gaan wij altijd de dialoog aan en leveren wij een bijdrage aan maatschappelijke ontwerp- en veranderingsprocessen. STOCKMAR-producten werden ontwikkeld op basis van de behoefte van geëngageerde docenten naar onderwijsmaterialen van een nieuwe kwaliteit. De ecologische en sociale duurzaamheid van alle processen – van de grondstof en de productie tot aan de leveringsketen – zitten vast verankerd in ons dna. Zo zorgen wij vanuit onze traditie voor nieuwe impulsen voor de toekomst.

STOCKMAR-filosofie

Hoe ziet een economie van de toekomst eruit? STOCKMAR is niet gericht op winst en groei. Ons handelen wordt veeleer bepaald door een specifiek doel. Wij willen de mensgerichte ontwikkeling, niet alleen door onze producten, maar veeleer door ons ondernemerschap als geheel ondersteunen. Net zoals alle bedrijven binnen de Neuguss-groep, zet STOCKMAR zijn winst daarom weer in voor sociale doeleinden. Voor een duurzame economie, maatschappij en duurzaam onderwijs.