STOCKMAR grondstoffencontrole

Bijenwas is zintuiglijk gezien het best waarneembare onderdeel van de producten van STOCKMAR. En onze belangrijkste grondstofleverancier is nog steeds de bij. Wij ondersteunen daarom de soortspecifieke bijenteelt, omdat deze gevoelige dieren voor ons ecosysteem onmisbaar zijn. Op basis van een respectvolle omgang met de dieren, volgen wij daarom heel bewust het motto: zoveel als nodig, maar zo weinig als mogelijk.

STOCKMAR grondstoffencontrole

Voor de kwaliteit van onze producten gebruiken wij geselecteerde grondstoffen die wij op basis van ervaring en wetenschappelijke kennis terughoudend inzetten. STOCKMAR-producten zijn voor de gezondheid van mens, dier en milieu onbedenkelijk en worden regelmatig door het onafhankelijke "Labor für Rückstandsanalytik" in Bremen onderzocht. Wij beantwoorden u vragen graag.

STOCKMAR grondstoffencontrole

Het begon allemaal in 1922 met producten voor imkers en bijenwas. De oorsprong van ons bedrijf is gebaseerd op onze meest kostbare grondstof: bijenwas. Tegelijkertijd verbinden wij deze oorsprong ook met vragen voor de toekomst. Hoe kan een toekomstgerichte omgang met grondstoffen eruitzien die voldoet aan onze en uw eisen aan kwaliteit en duurzaamheid? Het hoort bij de visie van ons bedrijf om deze vragen gezamenlijk te overdenken en door te ontwikkelen.