Spørgsmål og svar

Question

Er STOCKMAR-produkter uden allergener?

Answer

Alle STOCKMAR-produkter er uden følgende allergener: Æg og æggeskaller, jordnødder, fisk, gluten/glutenholdigt korn, skaldyr/krebsdyr, lupin, mælk/laktose, kasein, skalfrugter/nødder og nøddeolier, svovldioxid, selleri, sennep, sesam og sesamolie samt bløddyr. Endvidere anvender vi slet ikke konserveringsmidler som f.eks. parabener, formaldehydreleasere og isothiazolinon, inklusive methylisothiazolinon. Kun i farvecirkelfarverne findes allergenet soja.

Question

Hvilke STOCKMAR-produkter er veganske?

Answer

Følgende produkter er rent veganske (dvs. uden animalske indholdsstoffer): Dækfarver, farveblyanter, farvecirkelfarver, voksfolier. STOCKMAR anvender rent bivoks i sine bivoksfarver (blokke og blyanter), som på grund af sin særlige lys- og varmekvalitet er essentielt for disse produkter. Til akvarelfarverne (med undtagelse af farvecirkelfarver) anvendes der Fel Tauri-pulver (oksegalde). Der udføres ikke dyreforsøg på STOCKMAR-produkter.

Question

Til hvilke aldersgrupper er STOCKMAR-produkter egnede?

Answer

STOCKMAR-produkter er egnede fra 3 år*. De fremmer sanseoplevelsen på forskellige niveauer. Synssansen ved hjælp af farver, der harmonisk er tilpasset hinanden (ud fra Goethes farvelære) og lugtesansen ved hjælp af bivoksets behagelige duft. Farvernes transparens berører meningen med livet, og materialets behagelige konsistens og håndterbarhed hjælper med at udvikle følesansen. At tegne former træner også bevægelsessansen, og farveforløbene påvirker balanceevnen. *Vær opmærksom på, at eftersom børn under 3 år stadig putter mange ting i munden, kan de sluge smådele. Vi har anbragt en passende advarsel på emballagerne.

Question

Kan jeg også bruge STOCKMAR-produkter til andet end at male på papir?

Answer

STOCKMAR-produkter fremstilles som kunstner- og skolefarver til at male på papir og andre underlag der også bruges som underlag til malerier/kunstværker. Der er nærmest ingen grænser for den kunstneriske alsidighed. De er imidlertid ikke fremstillet som levnedsmiddelfarver og er således uegnet til anvendelse inden for alle levnedsmiddelområder. STOCKMAR-produkter er heller ikke udviklet til kosmetiske formål. Vi bliver ofte spurgt om STOCKMAR-farverne (især akvarel- og dækfarver) egner sig til at male på trælegetøj. Farverne lyser meget smukt på lyst, ubehandlet træ, men er ikke vandfaste eller bestandige mod spyt (et krav, som legetøj til "rigtig" leg skal opfylde). Hvis du ønsker at bruge overmalet træ til dekoration, anbefaler vi, at du efterfølgende giver  overmalede træobjekter en beskyttende overflade (lak, voks, olie e.l.).

Question

Hvor lysægte er STOCKMAR-farver?

Answer

Pigmenterne, som anvendes i vores STOCKMAR-produkter har en lysægthed på ca. syv til otte (iht. Blue Wool-skalaen).Spørgsmål og svar

Question

Hvorfor er nuancen i et STOCKMAR-produkt blevet ændret? Detaljeret forklaret ved hjælp af akvarelfarverne Ultramarin og Hvid.

Answer

STOCKMAR-produkterne overbeviser med deres pædagogiske og kunstneriske koncept. Med et pædagogisk afsæt henvender farver, farveblyanter og modelleringsmaterialer sig specifikt til sanserne hos børn i alle aldersgrupper. Med vores produkter ønsker vi at fremme kreativiteten og støtte barnets udvikling på den bedst mulige måde, i takt med at barnet "går på oplevelse". Når det kommer til produktudvikling og produktion, er der ikke kun fokus på kunstpædagogiske og æstetiske aspekter, men også på de juridiske krav. STOCKMAR har også defineret sin egen kvalitetsstandard for alle produkter, som er meget højere end EU's harmoniseringslovgivning, som gælder for vores produkter. Det gælder f.eks. direktivet om sikkerhedskrav til legetøj (2009/48/EF) og de relevante harmoniserede standarder EN 71.

Når de juridiske krav ændres, tilpasser vi også opskrifterne for de enkelte produktgrupper. Senest er det sket i relation til akvarelfarverne Ultramarineblå (nr. 10) og Hvid (nr. 16). Efter en overgangsperiode i maj 2021 er begge produkter allerede nu tilgængelige på markedet med en ny recept. Vi har modtaget en række forespørgsler vedrørende disse farvers nye udseende og kan i den forbindelse oplyse følgende.

Vores produktudviklingsafdeling har i mere end 5 år arbejdet på at videreudvikle de to ovennævnte farver med det formål at bevare de velkendte farvenuancer. Desuden tager vi i høj grad hensyn til vigtige aspekter af Steinerpædagogikken, når vi udvikler en opskrift. En farvenuance er altid tæt forbundet med sortimentets farver og passer ind i STOCKMARs farvehjul på en afbalanceret måde.

STOCKMAR anvender kun udvalgte råvarer og pigmenter til fremstilling af uskadelige produkter af høj kvalitet. Vi er derfor i konstant dialog med vores leverandører. Da det er svært at skaffe individuelle pigmenter, som opfylder vores krav, brugte vi måneder på at finde alternativer til det eksisterende ultramarine-pigment.

Vi udviklede nogle helt fantastiske ultramarine-farver på vores udviklingslaboratorium, men de opfyldte ikke de lovmæssige krav. Andre udviklede nuancer opfyldte heller ikke kravene til blandingsforholdet med STOCKMAR-kaminrød med henblik på at skabe en varm rødviolet farve eller med STOCKMAR-guldgul med henblik på at skabe en varm grøn farve. Efter mange utilstrækkelige udviklingsforsøg besluttede vi at ændre udviklingsstrategien.

Vi har lagt vægt på betydningen af blandingsforholdet på skoleområdet, bevarelsen af balancen i STOCKMAR-farvehjulet og opfyldelsen af gældende lovgivning. Efter yderligere intensivt udviklingsarbejde besluttede vi os for de nuværende nuancer. Det er rigtigt, at det utrænede øje kan opfatte farverne i en anden form. STOCKMAR-akvarelfarven ultramarineblå indeholder stadig ultramarin-pigmenter, men da mængden er meget begrænset, opfylder farven reglerne.I koncentreret farvekonsistens ligner farven vores prøjsiskblå og farvehjulets farve blå. Forskellen bliver meget mere synlig, så snart malingen blandes i akvarelfarveform i et blandingsforhold på 1 del maling til 5 dele vand. På trods af ændringen er vi taknemmelige for denne udvikling, fordi de nye farver også giver nogle egenskaber, som har udviklet sig til det bedre:

  • Vi tilbyder fortsat ultramarineblå og hvid i vores akvarelfarvesortiment til undervisningsbrug.
  • De nye farver passer smukt sammen med sortimentets farver karminrød og guldgul og harmonerer med STOCKMARs farvehjul. Desuden virker den nye ultramarinfarvede nuance mindre "egoistisk" i forhold til den tidligere nuance.
  • Begge nuancer er meget mere akvarelvenlige og kan stadig bruges til lasurteknikken og til at blande pastelfarver.  

Med alle de ressourcer, som verden giver os, er vi i stand til at tilbyde netop disse farver.

Question

Hvad betyder kvalitetsmærket på STOCKMAR-produkterne?

Answer

I den tid STOCKMAR har produceret bivoksfarver har vi været absolut overbevist om, at vi kun kan og ønsker at tilbyde vores kunder produkter, som er absolut ufarlige for sundhed og miljø. For at sikre dette udvælger vi selvfølgelig komponenterne til opskrifterne på en sådan måde, at vi overholder alle gængse forskrifter og regler for produktsikkerhed fra EU (CE-mærket). Mere specifikke krav til børnelegetøj kan findes i direktivet om sikkerhedskrav til legetøj. STOCKMAR-produkter er testet i overensstemmelse med DIN EN 71 og når vi mener, at kravene ikke er vidtgående nok, bruger vi forordninger for levnedsmidler eller kosmetik som målestok. STOCKMARS kontrolprogram har dermed et udvidet undersøgelsesomfang der tager hensyn til alle grupper af skadelige stoffer, som der, på grund af råstoffet eller produktionen, kan være i voksfarver, akvarelfarver, modellerbivoks, voksfolie, dækfarver og farveblyanter. I samarbejde med et uafhængigt laboratorium gennemfører vi råstofkontroller på alle råstofpartier, der leveres til os og færdigvarekontroller. Den pålidelige produktkvalitet, som vi opnår gennem udvælgelsen af komponenterne og kontrollerne, viser vi ikke kun på emballagen med STOCKMAR-kvalitetsmærket, men også med CE-mærkaten, kvalitetscertifikaterne "Spiel gut" fra organisationen Arbeitsausschuss Kinderspiel und Spielzeug e. V. (se mere information på: www.spielgut.de) og "AP-conforms to ASTM D-4236" fra den amerikanske organisation ACMI (se mere information på: www.acmiart.org).

Question

Hvor får jeg et produktdatablad?

Answer

Question

Hvor fremstilles STOCKMAR-produkter?

Answer

STOCKMAR-voksfarver (blokke og blyanter), akvarelfarver, modellerbivoks og voksfolier produceres i vores firmahovedkvarter i Kaltenkirchen lidt nord for Hamburg. STOCKMAR farveblyanter fremstilles i Taiwan. Vores dækfarver får vi fra samme taiwanske producent, hvis fabrik ligger på det kinesiske fastland. Samarbejdet med alle vores partnere over hele verden har sit udspring i fælles høje krav til exceptionel kvalitet og risikofri sundhed samt miljøvenlig produktion.

Question

Hvordan bortskaffer jeg STOCKMAR-produkter korrekt?

Answer

Alle vores emballager består af genvindelige materialer som f.eks. pap, hvidblik, træ og PE. De kan bortskaffes og genvindes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Selve STOCKMAR-produkterne er miljøvenlige og biologisk nedbrydelige. Men eftersom nogle råstofkomponenter har en ret lang nedbrydningscyklus, egner de sig ikke til kompostering.

Question

Hvad kan I fortælle om STOCKMAR-farveudvalget?

Answer

STOCKMAR-farvecirklen er afledt af Goethes farvelære. Den harmoniske afstemning af grundfarverne rød, gul og blå samt mellemtonerne orange, grøn og violet følger dette princip. For at kunne opfylde dette krav kontrollerer STOCKMAR løbende de pigmenter, der fås på markedet. Farvestofferne skal opfylde mange kriterier som f.eks.: Risikofrie ved brug i legetøj, uopløselige i det materiale der skal farves og i vand, fysiologisk ikke-reaktive, strålende og transparent farvetone, varmebestandige, migrationsbestandighed og med høj lysægthed.

Spørgsmål og svar

Question

Hvordan kan jeg fjerne pletter, som er opstået på grund af STOCKMAR-produkter?

Answer

Der er som bekendt ingen grænser for de små og store kunstneres kreativitet. Hvis der er anvendt et uegnet medium, har følgende fremgangsmåder vist sig nyttige:

  1. Voks kan opsuges med absorberende papir (f.eks. trækpapir) og et varmt strygejern – læg papiret på det pågældende sted, og stryg det varmt, indtil vokset opsuges af papiret.
  2. Forsøg at opvarme vokset med en hårtørrer og fjerne det med en blød klud.
  3. Brug et koldaffedtningsmiddel til varmefølsomme materialer. Du kan f.eks. købe det i et byggemarked. Prøv først på et sted, der ikke ses, så du kan udelukke misfarvninger og beskadigelser. Og følg anvisningerne på emballagen.
  4. Hvis du er i tvivl kan en professionel rengøring hjælpe.  

Akvarelfarver kan også fjernes med sæbespåner og vand. Hvis der stadig er pletter, kan forskellige plettinkturer eller særlige pletsprays hjælpe. Disse fås i specialforretninger.

Question

Hvordan gør jeg mit kunstværk holdbart?

Answer

Vi anbefaler fiksativer for at få et kunstværk til at holde længe. Dem får du i specialforretninger afhængigt af anvendelsessystem.

Question

Hvad kan jeg lave med STOCKMAR-produkter?

Answer

Der er ingen grænser for de små og store kunstneres kreativitet. Her finder du inspiration: publikationer / kreative tips